MIASTA.ORG :: Barcelona - Budapeszt - Londyn - Nowy Jork - Paryż - Praga - Sztokholm

Zdrowie

Ubezpieczenie

Obywatele Unii Europejskiej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ). Dokument ten należy zdobyć przed wyjazdem z Polski w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawiera on podstawowe dane o pacjencie i uprawnia do korzystania z opieki medycznej wyłącznie zagranicą. Najlepiej zabrać ze sobą kilka kopii EKUZ, ponieważ trzeba pozostawić taką u każdego lekarza, który udziela pomocy medycznej. Ubezpieczenie traci ważność w przypadku, gdy podróż zostaje odbyta jedynie w celu podjęcia leczenia w innym państwie członkowskim. Dzięki EKUZ obcokrajowcy przebywający w Berlinie są traktowani przez tamtejszą służbę zdrowia na podobnych prawach, jak obywatele Niemiec. Przysługują im świadczenia medyczne w zakresie koniecznym, o których formie decyduje lekarz. Bierze on pod uwagę nie tylko stan zdrowia pacjenta, ale także orientacyjny czas, jaki zamierza on przebywać w mieście. Przed uzyskaniem opieki medycznej trzeba nie tylko okazać dowód tożsamości i EKUZ, ale także dokonać wyboru niemieckiej kasy chorych, która zajmie się rozliczeniem kosztów. Dokładne informacje dostępne są w samych kasach chorych, bądź za pośrednictwem instytucji łącznikowej.

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA)
Adres: Pennefeldsweg 11 - 15, 53177 Bonn
Telefon: (00 49 228) 95 300 , (00 49 228) 95 306 00
Strona internetowa: www.dvka.de

Pewne koszty, związane z opieką lekarską pacjent musi ponieść sam. Dotyczy to również transportu medycznego do Polski. Poza tym gdy podróżny zdecyduje się na leczenie w prywatnych placówkach, może liczyć jedynie na ewentualny zwrot kosztów, o który powinien po powrocie wystąpić do oddziału NFZ.

Sieć NBMC

Omawiając kwestię opieki zdrowotnej na terenie Berlina nie sposób nie wspomnieć o Network for Better Medical Care Berlin (NBMC). To sieć zrzeszająca najbardziej renomowane szpitale w całym mieście, gwarantujące wysoki standard świadczonych usług. Utworzona została głównie z myślą o pacjentach z zagranicy, szukających doskonałej opieki i wybitnej kadry lekarskiej, wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Wśród placówek NBMC znajdują się:

 • Niemieckie Centrum Serca Berlin (Deutsches Herzzentrum Berlin), wyspecjalizowane w diagnostyce i leczeniu układu krwionośnego. Słynie z wysoko wyspecjalizowanej chirurgii transplantacyjnej oraz ciągłego udoskonalania i stosowania z powodzeniem sztucznego serca u pacjentów w różnym wieku. Pełni ogromnie ważną rolę, jeśli chodzi o prowadzenie badań kardiologicznych i kształcenie przyszłych lekarzy tej specjalizacji.

  Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB)
  Adres: Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 45 93 10 02
  Faks: (00 49 30) 45 93-10 03
  Strona internetowa: www.dhzb.de

 • Kliniki DRK Berlin Westend (DRK Kliniken Berlin Westend) charakteryzuje wyjątkowa architektura i otoczenie. Jakość świadczonych usług gwarantuje wysokiej klasy wyposażenie, spełniające surowe międzynarodowe normy. Mieści oddziały o różnej specjalizacji, m.in. Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej.

  DRK Kliniken Westend
  Adres: Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 30 35 52 10
  Faks: (00 49 30) 30 35 53 19
  Strona internetowa: www.drk-kliniken-berlin.de

 • Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej ( Klinik für Minimal Invasive Chirurgie) oferuje łagodne sposoby przeprowadzania operacji, z użyciem niewielkich narzędzi. Stosowane metody mają zmniejszyć ból, przyśpieszyć gojenie ran i ograniczyć ryzyko powikłań. Wykorzystuje się tam zaawansowane technologie, z zachowaniem współpracy i możliwości konsultacji ze szpitalami w innych częściach świata.

  Klinik für Minimal Invasive Chirurgie
  Adres: Kurstraße 11, 14129 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 80 98 83 23
  Faks: (00 49 30) 80 98 82 23
  Strona internetowa: www.mic-berlin.de

 • Szpital im. Marcina Lutra (Martin Luther Krankenhaus) to placówka akademicka. Specjalizuje się w kilku dziedzinach chirurgii. Największy nacisk kładzie na chirurgię urazową. Mimo to wszystkie oddziały ściśle współpracują ze sobą, przy użyciu zaawansowanego technicznie wyposażenia.

  Martin-Luther-Krankenhaus
  Adres: Caspar-Theyß-Straße 27-31, 14193 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 89 55 20 11
  Faks: (00 49 30) 89 55 20 15
  Strona internetowa: www.mlk-berlin.de

 • Szpital św. Gertrudy (Sankt Gertrauden-Krankenhaus) jest prowadzony przez siostry zakonne. Zajmuje się głównie chirurgią urazową z całodobową pomocą ambulatoryjną. Poza tym obejmuje szereg innych dziedzin. Jako szpital akademicki przy Uniwersytecie Humboldta/Charite zajmuje się też kształceniem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

  Sankt Gertrauden-Krankenhaus
  Adres: Paretzer Straße 12, 10713 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 82 72 27 70
  Faks: (00 49 30) 82 72 27 71
  Strona internetowa: www.sankt-gertrauden.de

 • Szpital Urazowy Berlin (Unfallkrankenhaus Berlin) zajmuję się kompleksowym leczeniem ofiar wypadków, obejmującym również m.in. oparzenia czy chirurgię precyzyjną i plastyczną. Pełni funkcję Akademickiego Szpitala Klinicznego Wolnego Uniwersytetu Berlin, co gwarantuje ciągły rozwój stosowanych metod.

  Unfallkrankenhaus Berlin
  Adres: Warener Str. 7, 12683 Berlin
  Telefon: (00 49 30) 56 81 11 75
  Faks: (00 49 30) 56 81 10 03
  Strona internetowa: www.ukb.de

  Nowoczesne metody leczenia, badania naukowe

  Stworzenie sieci NBMC to nie jedyna forma współpracy między specjalistycznymi szpitalami w Berlinie. Większość z działających tam placówek łączy się w różnego typu sieci i zespoły, by gwarantować pacjentom bardziej efektywne metody leczenia. Często współpraca ta sięga również firm związanych z branżą medyczną. Chodzi tu głównie o dziesiątki poważnych koncernów farmaceutycznych i przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją nowoczesnej aparatury.

  Berlińskie szpitale nie mogłyby świadczyć usług medycznych na tak wysokim poziomie, gdyby nie prowadzone badania naukowe. Miasto zajmuje w tej dziedzinie czołowe miejsce nie tylko na tle Niemiec, ale całego świata. Jako zagadnienie priorytetowe traktuje się tam walkę z nowotworami. Ciągle opracowywane i udoskonalane są metody leczenia raka z użyciem laserów, bądź przy pomocy strumienia protonów. Poza tym prowadzi się badania neurologiczne, by w przyszłości jedną tego typu klinikę zastąpić kilkoma oraz efektywniej rozpoznawać i leczyć schorzenia mózgu. Duży wkład w rozwój badań mają współpracujące Kliniki Uniwersyteckie Charité oraz Klinika Wolnego Uniwersytety w Berlinie.

 • Copyright © 2007-2021 by berlin.miasta.org | All rights reserved
  Strona Główna | Kontakt | do góry ˆ